Privacyverklaring

De website Bach Academie (hierna de “Website”) vertegenwoordigd door zijn beheerder vzw Organum Alden Biesen (hierna de “Beheerder”) hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. En zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, realisaties, tarieven, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden.

Wanneer u uw gegevens doorgeeft op de Website, levert u op vrijwillige basis gegevens aan over uw organisatie, uzelf en andere personen in uw organisatie. U bevestigt dat u toelating geeft om deze gegevens te verwerken.

Inzage & correctie

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Daarvoor zendt u een e-mail naar mail@geertbollen.be. De Beheerder verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Statistieken

U kunt de Website anoniem bezoeken. Er worden geen individuele identificatiegegevens van bezoekers verzameld. Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adresen en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de Website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling. Deze anonieme gegevens dienen enkel om de inhoud van de Website te kunnen verbeteren.